Individuele begeleiding

Individuele begeleiding: €76,- per uur
Bij Ruiters & Ridders is het voor jeugdigen mogelijk om individueel begeleid te worden. De begeleiding vindt plaats in de buitenlucht, tussen en met de paarden en andere dieren op de boerderij. Deze zorgen voor een emotioneel veilige omgeving waardoor voor de jeugdige de mogelijkheid ontstaat te durven, doen, ervaren en leren. Tijdens de begeleidingen kan aan uiteenlopende vaardigheden gewerkt worden en komen er verschillende thema’s aan bod. De paarden kunnen ons op een rustige, heldere wijze ondersteunen bij het bespreekbaar maken van verschillende thema’s. Denk hierbij aan zelfbeeld, emotie-regulatie en sociale vaardigheden zoals samenwerken, contact maken, communicatie of het omgaan met grenzen.

Voor de start van een traject vindt eerst de intake plaats bij jullie thuis of bij Ruiters & Ridders op het erf. Binnen een uur bespreken we met elkaar de wensen en mogelijkheden. Aan de hand van dit gesprek wordt een begeleidingsplan opgesteld met daarin persoonlijke doelen waar we in de begeleiding mee aan de slag gaan. Voorbeelden hiervan zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van sociale vaardigheden of het reguleren van emoties. Tevens spreken we af hoe lang de begeleidingen en het traject zullen duren en na hoeveel sessies er een evaluatiemoment plaats zal vinden.